Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Dörrfoder avslutat med foderkloss på traditionellt vis i Bonnstan, Skellefteå. Foto: Pernilla Lindström, Skellefteå museum.

En viktig del av det gamla husets värde är stämningen, atmosfären eller husets själ, en trivselfaktor som sitter i väggarna, materialen, detaljerna och spåren efter tidigare användning, nötning och förslitning. Det är inte nödvändigtvis en förbättring att måla om för att färgen är nött just på det ställe där man i generationer gått eller gripit tag.

Husets själ sitter i originaldetaljerna

För att byggnadens atmosfär skall bevaras måste man vara försiktig med originaldelarna. Det är i originalet förankringen bakåt i tiden finns. Det är i originalet hantverket kan avläsas och tidsidealen förstås. Det är i originalet det kulturhistoriska värdet bor.