Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Det finns moderna bekvämlighetskrav som är svåra att förbise i ett hus som ska fungera som bostad. Foto: Historiska Hus i Norr AB.

De allra flesta bostäder som varit bebodda de senaste femtio åren är försedda med någon typ av våtutrymme. Äldre hus som har stått obebodda en längre tid, eller bara använts som sommarbostad, har dock inte alltid något sådant. Det finns moderna bekvämlighetskrav som är svåra att förbise i ett hus som ska fungera som bostad. Fungerande utrymmen för bad/dusch och klädtvätt är exempel på sådana allmänna önskemål. Detta kan inte smygas in obemärkt, men det finns mer och mindre skonsamma sätt att försöka tillfredsställa önskemålen.