Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Ett vällagt skiffertak kan hålla i 150 år och mer. Foto: Krister Hägglund, Skellefteå museum.

Ett vällagt skiffertak med spik av god kvalitet kan hålla i 150 år och mer utan att läggas om. Den svaga punkten är just spikarna, när dessa rostar kan omläggning bli aktuellt. Vid hel omläggning av ett skiffertak är det viktigt att det ursprungliga utförandet med alla dess detaljer bevaras.

En trasig nockplatta kan byttas genom att en ny sticks in under det överlappande skiffret och hakas på den gamla spiken. Att byta enstaka plattor på resten av taket är dock svårare, men trasiga plattor behöver inte innebära något större problem beroende på hur vattnet rinner över taket. Ersättningsplattor kan hängas upp i rostfri tråd som spikas fast i underlaget, det går också borra hål i plattan och spika fast den, men det är svårare.