Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Murbruk, putsbruk och fogbruk är i princip sammansatta av samma material, men de fyller olika funktioner och är utsatta för olika påfrestningar och måste anpassas efter detta. Murbruk ska vara bindande och bärande. Det tillreddes tidigare på plats genom att blanda kalk, sand och vatten. Skilj mellan luftmurbruk och hydrauliskt murbruk. Luftmurbruk stelnar långsamt, hårdnar i luft men inte i vatten och är därför mindre hållbart i fukt. Det tillverkas vanligtvis av släckt kalk. Luftmurbruk var dominerande vid all byggnadsmurning fram till andra världskriget.

Hydrauliskt murbruk stelnar i såväl luft som vatten och har därför använts under jord samt i fuktiga miljöer. Det tillverkades av hydraulisk kalk, eller portlandcement. Dessa bruk trängdes efter 1940-talet ut av kalkcementbruk, så kallat KC-bruk, som är starkare och hårdare och ansågs lättare att hantera. Det har också gett upphov till många skador eftersom dess hårdhet inte tillåter några rörelser i muren utan att spricka.

Vid reparation av lokala frost- och mekaniska skador på murverk är det viktigt att ta reda på vilken typ av murbruk som tidigare använts. För att lagningen ska samverka med befintlig mur i fråga om temperaturrörelser samt fukt- och frostbeständighet ska lagningen utföras med samma typ av bruk som tidigare. En riktlinje kan vara att det nya bruket inte ska vara starkare än det underliggande. Skadade fogar eller fogar som släppt måste rensas till ett djup av minst fyra cm om omfogningen ska lyckas.