Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Även utförandet av fönstrets insida har stor estetisk betydelse. Ett fönster från 1800-talet har smäckra bågar och fina profileringar på karm och båge. Foto: Krister Hägglund, Skellefteå museum.

Även utförandet av fönstrets insida har stor estetisk betydelse. Bågarna gjordes under 1700- och 1800-talen smäckra. Deras insidor och karmarnas poster försågs med fina profileringar. Detta gav en fin och generös spridning av dagsljuset in i rummet och profileringarnas skuggspel gav en vacker inramning åt fönstret. Fönstersmygen kunde ibland vara snedställd för att sprida dagsljuset ytterligare i rummet.

Under 1900-talet förenklades profilerna alltmer, för att på 1960-talet helt försvinna. En påtaglig förändring som nästan alltid sker vid fönsterbyte är att de nya fönstren är utförda enligt modern standard vilket innebär att de ofta helt saknar den profilering som äldre fönstersnickerier har. I bästa fall har de en förenklad variant av dessa profileringar. Detta innebär en betydlig skillnad estetiskt.