Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Vattenskador på grund av läckande ledningar, tätskikt och så vidare kostar mycket pengar och är en vanlig orsak till att såväl äldre som nyare hus förstörs. Vattenläckor påverkar även angränsande och underliggande rum. Husets hygienutrymmen toalett, badrum, kök och tvättstuga bör därför samlas så mycket som möjligt så att ledningsdragningarna görs så korta som förhållandena tillåter. Om det är aktuellt att förse huset med en tillbyggnad, kan det vara en god idé att lägga hygienutrymmen i tillbyggnaden. På så vis kan en enhetlig standard på ledningar och tätskikt försäkras. Ingrepp i den gamla byggnaden undviks också om vattenskador uppkommer.