Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

De skador som vanligen uppträder på farstukvisten är ofta lokaliserade nedtill på broplank, bjälkar, stolpar och trapp. Foto: Pernilla Lindström.

De skador som vanligen uppträder på farstukvisten är, precis som på resten av huset, ofta lokaliserade nedtill på broplank, bjälkar, stolpar och trapp. Dessa delar kräver ett regelbundet underhåll i form av färg eller olja men måste ofta ändå bytas ut eller ilagas med jämna mellanrum. Det behöver dock inte medföra att hela konstruktionen måste rivas.

Taket kan stöttas upp så att stolpar kan lagas i nedtill eller bytas ut. Golvplank, trappsteg och bjälkar går att byta ut utan att resten av konstruktionen påverkas. För att hålla fukten borta från bro-

kvisten är det viktigt att grunden är väl dränerad, taket tätt liksom anslutningen till fasaden där otätheter annars lätt åstadkommer rötskador på brädfodringen.

Gamla utsmyckningar kan verka nedslitna men i regel behövs bara små ilagningar och lite färg för att återställa dem. Rötskadade räckesdetaljer är lätt utbytbara. Låt bli att använda massproducerade stolpar och dekorationer från byggvaruhandeln på gamla hus. Återanvänd eller kopiera istället husets befintliga former och detaljer. Det är dessa detaljer som ger huset dess individuella, unika karaktär.