Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

En prydnadsrabatt utmed huset var i det närmaste obligatoriskt. Foto: Urban Hägglund, Skellefteå museum.

En prydnadsrabatt utmed huset var dock i det närmaste obligatoriskt där buskar och buskage under 1960- och 70-talen kom att bli viktigt. Trädgården skulle vara ”underhållsfri” precis som husens nya material. Perennrabatten ansågs för krävande och istället massplanterades låga buskar för att fylla stora ytor. Många exemplar av samma sort planterades så tätt att de med tiden bildade slutna bestånd. Buskarna krävde ofta minimal skötsel men ibland klipptes de. Marktäckande buskar var populära liksom låga buskar med utbrett växtsätt. Färgeffekter var också eftertraktat liksom starka konstraster. Låga rosor och lök- och knölväxter var också populära inslag.