Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Tilläggsisolering av vinden brukar ganska lätt låta sig göras och ger en god spareffekt till låga kostnader. Foto: Emil Lundgren, Skellefteå museum.

Tilläggsisolering av vinden brukar ganska lätt låta sig göras om det finns ett isolerat vindsbjälklag och kallvinda. Det ger vanligtvis en god spareffekt till låga kostnader. Om den befintliga isoleringen består av 20-30 cm sågspånsfyllning kan det vara ekonomiskt intressant att göra en tilläggsisolering. Tilläggsisolering av vindsbjälklag bör i första hand utföras på ovansida bjälklag med mineralull, ekofiber eller sågspån. Om det utförs med mineralull bör befintlig sågspånsfyllning först jämnas till.

Tilläggsisolering av vindsbjälklag är särskilt känslig för skador om det inte utförs på ett riktigt sätt. Gör därför regelbundna kontroller uppe på vinden de närmaste åren efter utfört arbete. Vindsutrymmen som tidigare varit problemfria kan efter isolering få problem med kondens och fukt. Orsaken är att vid en tilläggsisolering sänks temperaturen på vinden och eventuell rumsluft som läcker upp kondenserar nu lättare mot kalla ytor. Ett välisolerat vindsbjälklag ställer därför större krav på lufttätning, det vill säga diffusionsspärr, mellan bostad och vind. Det är viktigt både för att värmen i bostaden ska behållas och för att kondens på kallvinden ska förhindras. Äldre hus är ofta dragiga på grund av otätheter och de saknar i regel diffusionsspärr. Diffusionsspärren ska finnas på den varma sidan av bjälklaget.

Vindsutrymmet ska ventileras så att eventuell uppläckande fuktig luft kan transporteras ut och isbildning på taket förhindras. Istappar vid takfoten är ett varningstecken på att varmluft läcker upp till vinden. Det är önskvärt att vindsutrymmet ventileras både via takfoten och via gavelspetsarna. Det finns dock ingen fördel med att ha överdrivet god ventilering eftersom det medför att vinden blir kallare med medföljande kondensrisk. Det medför i viss mån även energiförluster. Eventuella skador som uppkommer på vinden kan ofta lätt upptäckas och åtgärdas innan skadorna blir mer allvarliga. En god regel är därför att efter en tilläggsisolering göra vindsutrymmet inspektionsbart. Skador som börjar utvecklas märks genom att det blir blånader, mörka fläckar på undersidan av yttertakspanelen. Under vintern kan där även bli kraftig rimfrost.