Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Västerbottensgård klädd med fasspontpanel indelad i olika fält med listsverk. Foto: Rune Wästerby, Skellefteå museum.

TRÄ HAR I norra Sverige alltid varit det dominerande fasadmaterialet. Husens yttre gestaltning har genom åren ständigt växlat. Tillgång till material, estetiska ideal, funktionskrav och byggteknik är några faktorer som påverkat detta. Under 1800-talets senare del började väggarna brädslås med stående locklistpanel och rödfärgning blev vanligt. Från 1800-talets slut började även hyvlade och spontade linoljefärgsmålade paneler användas. Det material och utförande som valdes när huset uppfördes var i regel väl genomtänkt och en viktig del i helheten. Här kan du läsa mer om hur fasaden har sett ut genom tiderna, vilka material som har använts och hur fasaden kan underhållas och repareras.