Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Stänkmålad vägg i Kågegården, Nordanå. Foto: Pernilla Lindström, Skellefteå museum.

Alla hus måste förr eller senare ändras. I ett bostadshus förändras behoven med familjesituationen, nya hygienvanor, fritidsvanor eller tekniska nymodigheter. Det är ett naturligt inslag i ett föränderligt samhälle, men det är också viktigt att man inte blir för fokuserad på husets brister. Man måste också kunna se dess kvaliteter så att man inte offrar husets själ. Tänk på att varje byggnad är unik och utgå från dess egna material, egenskaper och förutsättningar. Det handlar om funktion och byggnadsfysik, likväl som utseende och materialkänsla. Kulturvärden hänger samman med vad byggnaden har att berätta. Varje tid har sitt eget uttryck, sin egen stil. Ta denna tillvara och bygg vidare i samma anda.