Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Äldre fönster som detta från 1918 tillverkades av kärnvirke och kan med regelbundet underhåll uppnå en närmast obegränsad livslängd. Foto: Pernilla Lindström.

Fönster utsätts för stora väderpåfrestningar. Detta ställer stora krav på deras konstruktion och materialkvalitet. Till äldre fönster valdes kärnvirke med stor omsorg. Dessa fönster har med regelbundet underhåll närmast obegränsad livslängd. Yngre fönster har normalt inte samma virkeskvalitet. Att använda de gamla fönstren och vid behov restaurera dessa är normalt det mest resurssnåla alternativet ur såväl ekologisk och ekonomisk som kulturell aspekt.