Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Kryssräcken hör till den äldsta typen av trappräcken som förekommer i landet. Foto: Emil Lundgren, Skellefteå museum.

De äldsta räckena bestod vanligtvis av enkla hyvlade stående raka spjälor och var ofta omålade. Kvadratiska spjälor ställda på diagonalen var särskilt populära men kryssräcken förekom också. Svarvade räcken kom under 1800-talets senare del och räckena målades då vanligtvis med linoljefärg. Under jugendtiden och nationalromantiken fick trappräckena ofta mycket fantasirika utformningar och många olika varianter förekom. På 1930-talet blev smidesräcken populära även inomhus. Först i slutet av 1940-talet började smidet utsmyckas.