Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Ett handelshus i nyrenässansstil i Skellefteå. Foto: Skellefteå museum.

Inspirationen hämtades från furstepalatsen i Italien, och i någon mån Holland.

Tak – Under den inklädda takfoten sattes konsoler.
Fasader – Fasadarkitekturen var rik på utsmyckningar, uppdelad vertikalt med pilastrar och horisontellt med friser och lister.

Detalj av takfots- och fönsterutsmyckningar på en byggnad från 1800-talets slut i Umeå. Foto: Lena Tengnér, SHBK Umeå kommun.

Färger – Husen målades ofta i en mild ockragul eller grågrön färg, med listverken i en mörkare grå nyans.
Fönster
– Fönsterbågar målades i kromoxidgrönt, engelskt rött eller brunt.
Portar
– Portar målades i mörka färger.

Goda råd:

• Vid underhåll av hus från denna tid, använd linoljefärg bruten med traditionella pigment, som garanterar att fasadens kulörer får de rätta nyanserna.
• Utgå från och sträva efter att återskapa husets originalfärgsättning.
• Brandförsäkringsprotokoll kan ge besked om husets färgsättning.
• Till fasader i järnoxidgult eller ockra var bruna och gröna fönster vanliga. Vita fasader hade fönsterbågar i engelskt rött eller brunt.