Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

De flesta brokvistar hade under 1800-talet indragen trappa. Foto: Helena Wikberg, Länsstyrelsen Västerbotten.

De flesta brokvistar hade under 1800-talet indragen trappa vilket stal utrymme från broplanet. Det nedersta trappsteget kunde sticka ut och vara bredare än de andra stegen. Ofta var trappstegsnosen profilerad. Trappor förlagda utanför bron förekom dock också. Detta blev liksom sadeltaket vanligare under 1900-talet, troligtvis av praktiska skäl då den indragna trappan är mer utsatt för rötskador eftersom snö och vatten gärna blir liggande kvar längre där de är skyddade från solen. Trappor utanför bron kunde också vara gjorda av huggna stenblock, liknande husets grundstenar.