Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Minst två personer bör vara med vid spänning av papptak. Foto: Pernilla Lindström.

Ett tak med större skador måste spännas om helt, till exempel om våderna har hängt sig mellan spikraderna. Först tas den gamla pappen och därefter spikraderna bort. Spikarna kan också klistras över med pappremsor. Den nya pappen skärs till i våder lika långa som taket plus fem cm. Pappen sätts upp i samma riktning som ljuset faller in i rummet för att undvika skuggor av skarvarna. Innan uppspikning fuktas pappen måttligt med vatten med pensel eller svamp. Våderna rullas sedan ihop och får stå i cirka en timma.

Minst två personer bör vara med vid spänning av papptak. Börja med att rulla ut den första våden intill en vägg ungefär en meter och se till att den sitter rakt mot väggen. Därefter fästs våden med ¾ tum pappspik med 20 cm mellanrum. Våden rullas ut bit för bit och spikas fast allt eftersom. När våden är fäst spikas med ett mellanrum av 6 cm mellan spikarna på alla sidor utom den där nästa våd ska sitta. Denna våd ska överlappa den första med 8 cm.

När pappen torkar spänns den så att taket blir slätt. Då spikas med 3 cm mellan spikarna, gärna i zickzack och skarvarna överklistras med dubbla pappremsor, den första en så kallad torremsa som är 8-10 cm bred och den andra en så kallad klisterremsa som är 15-16 cm bred. Torremsan blötläggs och sätts därefter upp över pappskarven så att den döljer spikremsan. Klister behövs inte. Över torremsan sätts sedan den bredare klisterremsan som stryks med limvatten eller vanligt tapetklister innan uppsättning. Övrig synlig spikning klistras med pappremsor.