Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Foto: Krister Hägglund, Skellefteå museum.

Takavvattning är en nödvändig funktion på huset för att skydda det mot fuktskador och i förlängningen röta och mögel. Hängrännor och stuprör ska tillsammans leda vattnet bort från huskroppen på ett effektivt sätt.