Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Baggböle herrgård med tidstypisk färgsättning i gråvitt med engelskt röda fönster. Foto: Lena Tengnér, Västerbottens museum.

Detalj av Baggböle herrgård med tidstypiska utsmyckningar. Foto: Lena Tengnér, Västerbottens museum.

De utgrävningar av gamla byggnadsverk som hade utförts under 1700-talet i medelhavsländerna ledde till ett nyvaknat intresse för antiken. Arkitekturen ville ge ett harmoniskt och begripligt uttryck genom att betona symmetri och logik, samt tydligt redovisa det bärande och det burna.

Tak – Flacka sadeltak var det vanliga men även brutna och valmade tak förekom på finare gårdar. I städerna kunde taken vara täckta med falsad plåt medan nävertaket var det dominerande på landsbygdens hus.
Fasader
– Fasaderna indelades vertikalt med pilastrar.
Färger
– Den nyklassicistiska stilen med helt vita stenhus påverkade med tiden även de panelklädda trähusen. Mot 1800-talets slut var det typiska och mest moderiktiga panelhuset vitt eller ljusgrått. Exempel på ett sådant är Baggböle herrgård, uppförd 1846 på älvbrinken ovanför sågverket vid Baggböle i Umeälven. Färgerna var annars ljusa och svagt pigmenterade i grått, gult och beige.
Fönster
– Fönsteromfattningarna utsmyckades gärna med klassiska kolonner och kröntes av små triangelfält likt tempelgavlar. Fönster målades mörkt bruna eller grågröna.
Portar
– Portarna kunde vara fernissade.

Goda råd:

• Vid underhåll av hus från denna tid, använd linoljefärg bruten med traditionella pigment, som garanterar att fasadens kulörer får de rätta nyanserna.
• Utgå från och sträva efter att återskapa husets originalfärgsättning.
• Brandförsäkringsprotokoll kan ge besked om husets färgsättning.
• Till fasader i järnoxidgult eller ockra var bruna och gröna fönster vanliga. Vita fasader hade fönsterbågar i engelskt rött eller brunt.