Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Bestämning av färgsättning med hjälp av NCS-karta. Foto: Maria Löfgren, Västerbottens museum.

Ur ett antikvariskt perspektiv är det oftast bäst om äldre kulturhistoriskt värdefulla hus målas i sina ursprungliga kulörer. För att ta reda på hur huset tidigare varit målat finns olika sätt att gå tillväga. De ursprungliga kulörerna kan ofta skrapas fram direkt på fasaden. På ett hus från 1900-talets början kan ofta åtta till tio färglager hittas vilket ger en spännande inblick i hur färgmodet växlat genom tiderna. Använd en vass kniv och skrapa försiktigt fram skikt efter skikt. Tänk på att inte skrapa på ställen som varit utsatta och där färgen flagar. Där är ursprungsfärgen troligen helt borta och de färger du hittar är halvgamla. Välj i stället skyddade ställen högt uppe på fasaden och upptill på fönsterbågarna, där du har anledning att tro att alla färglager sitter kvar.

Ibland finns gamla färgburkar kvar eller tidigare husägare som kan ge besked. Även gamla fotografier kan vara till bra hjälp. Även om de är svartvita går det att få reda på hur huset vid ett visst tillfälle varit målat: om fasaden varit ljus eller mörk, om foder, knutar och andra listverk varit frammålade i avvikande nyans och om fönsterbågarna varit vita eller kulörta. Det är dock inte alltid som den ursprungliga färgsättningen faller dagens ägare i smaken. Då kan det vara ett alternativ att måla huset i någon annan färgsättning som är typisk för husets tillkomsttid. Den första och kanske svåraste uppgiften är då att bestämma sig för vilka färger och färgkombinationer som speglar husets karaktärsdrag. Det är ofta detaljer, ibland små detaljer, som är viktiga i sammanhanget.