Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Borttagning av gamla färglager från Bygdsiljums kyrka. Foto: Pernilla Lindström, Skellefteå museum.

Innan målningsarbetet kan påbörjas måste fasaden rengöras från smuts. Löst sittande färg avlägsnas genom skrapning ner till fast underlag. Rengöring kan ske med kaustiksoda eller målartvätt. Observera att fabrikantens anvisningar måste följas vid rengöringen. Eftertvätta inte med högtrycksspruta, det pressar in fukt i fasaden och flisar upp träytans fibrer. Efter skrapning kan fasaden se skrovlig och ojämn ut men varken ur teknisk eller antikvarisk synpunkt är detta något problem.

När färglagren blivit tjocka och färgen släpper ojämnt kan det bli nödvändigt att rengöra fasaden helt från färg. Färgen avlägsnas då lämpligen med så kallad Speedheater, som kan hyras hos större färghandlare. Verktygets infravärme mjukar upp färgen som sedan är lätt att avlägsna med skrapa. Metoden ger ingen påverkan på underlaget och är till skillnad från uppvärmning med värmepistol brandsäker.

Vid färgborttagning med kemiska medel måste fasaden eftertvättas noggrant så att alla spår av medlet avlägsnas innan målning. Risken finns annars att den nya färgen börjar lösas upp. Blästring som färgborttagningsmetod är direkt olämpligt eftersom det gör åverkan på fasadpanelen. Sliprondeller och verktyg som sargar träets yta bör också undvikas.