Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Tidstypisk brun villa från 1950-talet på Sofiehem, Umeå. Foto: Lena Tengnér, SHBK Umeå kommun.

1960-talets villaområden präglades av ett tätt och lågt byggande och experiment med nya material och förtillverkade byggnadselement. Radhus, kedjehus och atriumhus blev vanliga inslag i Umeås och Skellefteås nya bostadsområden.

Tidstypiskt entréparti på villa från 1960-talet i Umeå. Foto: Lena Tengnér, SHBK Umeå kommun.

Tak Lertegel och gråbruna betongpannor var de vanliga takmaterialen. Men även pappklädda tak förekom.
Fasader
– Gråvita lättbetongelement och slätputsade fasadytor kännetecknade tidens småhus. Även tegelfasader med träpartier förekom. Mexitegel var i början av 1970-talet en ny produkt. Det framställdes inte som vanligt tegel av bränd lera, utan av en blandning av sandsten, kalk och vatten. Materialet lanserades av Ytongbolaget i Skåne i samband med OS i Mexico 1968. Det var ett underhållsfritt och frostbeständigt fasadmaterial som snabbt blev populärt. Parallellt med detta fasadmateial förekom på 1970-talet tegelfasader slammade i gråvit ton.
Färger
– Brunlaserade eller rödfärgade träpartier kännetecknade tidens nya småhus. Fönsterbågar och fasadpartier i trä mellan fönstren var på hus i mexitegel och slammat tegel vanligen brunlaserade, men kunde undantagsvis vara laserade eller täckmålade i annan kulör, t. ex. i grönt. Även ljust rödbruna tegelfasader förekom, då inte sällan med träpartier i falurött eller ljusockra.
Fönster
– Fönstren var på 1970-talet ofta kvadratiska, tvådelade med mittpost och spröjs samt brunlaserade.
Portar
– Likt träpartier i fasaderna var portarna ofta av trä som brunlaserades eller oljades.
Övrigt
– Slätpanel, vanligen brunlaserad, användes i balkongfronter och även på villor med fasader eller fasadpartier helt i trä.

Goda råd 1960-talshus:

• Bibehåll om möjligt husets fasadmaterial och ytbehandling.
• Underhåll tidigare lasyrbehandlade träpartier med lasyr, företrädesvis opigmenterad sådan som inte gör fasadpartierna mörkare än de redan är. Undvik moderna täcklasyrer, som på ett påtagligt sätt förändrar husets karaktär.
• Fasadpartier målade med röd slamfärg bör även fortsättningsvis målas med sådan färg. Fasadpartier som i efterhand målats med andra och moderna färgtyper kan återfå något av sitt tidigare utseende genom att målas med helmatt faluröd alkydoljefärg. Blanka färgprodukter förändrar helt fasadens karaktär och bör undvikas.
• Välj bruten vit färgton på fasadens puts- och betongytor.
• Bibehåll lertegel, betongpannor eller papp som takmaterial. Tegelimiterande plåt är opassande på dessa hus som skapats med stark känsla för materialens inbördes samverkan.

Tidstypisk brunlaserad balkong från 1970-talet. Foto: Lena Tengnér, SHBK Umeå kommun.

Goda råd 1970-talshus:

• Bibehåll även lasyren på fönsterbågar och träpartier. Bruna lasyrer kan underhållas med opigmenterad lasyr för att inte bli mörkare än nödvändigt. Till kulörta fasadpartier kan täcklasyr vara ett alternativ.
• Fasadpartier målade i röd slamfärg bör även fortsättningsvis ¬målas med sådan färg. Fasadpartier som i efterhand målats med andra och moderna färgtyper kan återfå något av sitt tidgare utseende genom att målas med helmatt faluröd alkydoljefärg
• Bevara tidstypiska fasadmaterial och fasaddetaljer.