Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Att måla brädgolv med linoljefärg blev vanligt bland allmogen under 1800-talet. Foto: Irene Gustafson, Skogsmuseet i Lycksele.

Att måla brädgolv med linoljefärg var vanligt i högreståndsmiljöer redan på 1700-talet medan det bland allmogen blev vanligt under 1800-talet. Såg man inget estetiskt värde i det trä man hade så ville man hellre med målning efterlikna de exotiska träslagen, vilket kan ses under en lång tidsperiod. Hos de högre stånden var det vanligt med kalkstensgrått under 1700-talet medan det hos allmogen var populärt med ekgult under 1800-talet men den grå färgen levde kvar ända in på 1900-talet. Bruna, engelskt röda och schablonmålade golv förekom också. Ett målat golv ger en slitstark och mer lättstädad yta som åldras vackert. På ett gammalt målat golv är färgen ofta bortskurad till stora delar.

Hur målar man?

Att måla ett trägolv är ett enkelt och billigt sätt att förnya ett slitet golv. Linoljefärgsmålade golv är lätta att underhållsmåla eftersom färgen nöts bort istället för att flagna. Börja med att rengöra golvet grundligt så att färgen fäster ordentligt. Se också till att rensa fogarna så att inte damm och skräp fastnar i penseln när du målar. Kvistar stryks därefter med shellack innan färgen målas på tunt i flera lager. Använd samma kulör i alla lager eftersom avvikande undre färglager annars kommer fram när ytan slits. Eftersom linoljefärgen är tillräckligt stark i sig själv behöver man inte lacka ovanpå den. Ett målat golv underhålls enklast med våttorkning.