Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Är vinden inredd kan tilläggsisoleringen göras under yttertaket mellan takstolarna. Foto: Urban Hägglund, Skellefteå museum.

Är vinden inredd kan tilläggsisoleringen göras under yttertaket mellan takstolarna. På isoleringens insida monteras en diffusionsspärr för att hindra varm fuktig inneluft från att läcka in i isoleringen. Används icke hygroskopiska material ska en luftspalt finnas mellan isolering och takets insida. Ett hygroskopiskt material kan både uppta och avge vattenånga.

Isolering av taket istället för vindsbjälklaget innebär att eventuella värmeläckage inte kan inspekteras och kontrolleras efteråt. Det kan resultera i omfattande fuktskador innan de upptäcks. Det är därför bra om en kallvind kan lämnas högst upp vid nock och gärna motsvarande vid takfoten, dessa ska då vara ventilerade och inspektionsbara. Vid tilläggsisolering av taket kan också takfotens utseende liksom takets och vindskivornas tjocklek förändras då taket blir kraftigare och klumpigare.

Vid tilläggsisolering är det viktigt att göra konstruktionen lufttät, det vill säga ingen fuktig rumsluft får läcka upp till vinden. En lufttät konstruktion minskar risken för fuktproblem. Ett tätt hus kräver också bra ventilation. Ofta går det med begränsade åtgärder att förbättra ventilationen i huset, vilket är bra för både hus och människor.

Vid tilläggsisolering av vinden tänk på att