Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

De invändiga snickerierna är mycket viktiga för husets karaktär. Foto: Krister Hägglund, Skellefteå museum.

De invändiga snickerierna är mycket viktiga för husets karaktär. Dörrar, foder, socklar och taklister är sådant som skapar en stil åt rummet och ger det förankring i en viss tidsperiod. Hur dessa detaljer utformats har att göra med tillverkningssättet. Vilka hantverkstekniker har använts och vilka redskap har funnits tillgängliga? Men det allra viktigaste för utformningen har nog trots allt varit viljan att spegla de ideal som byggherren beundrat och velat efterlikna. Vilka stilar, vilka moden, vilka attityder har varit gångbara vid tillverkningstiden? De invändiga snickerierna kan förmedla mycket av husets historia och skapa atmosfär åt rummen.

Maskinhyvlade listverk kom under senare delen av 1800-talet. Tidigare var alla listverk tillverkade med handhyvel. Profilhyvlarna och deras stål utfördes i några få varianter. Vanliga var falshyveln och fashyveln, samt hyvlar för hålkäl och kvartsstav. Ett något mer komplicerat hyvelstål behövdes för att hyvla fram den under lång tid populära karnisbågen. Dessa olika profiler har sina ursprung i den klassiska arkitekturen och de fick allmän spridning genom ritningar och mönsterböcker. När ångsågarna började hyvla listverk användes mönsterböcker som förebilder. Därför har vissa modeller fått stor spridning över landet vid vissa tidsperioder.