Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Skillnaden mellan trädgårdskulturens genombrott i kust, inland och fjällvärld har varit stor i Västerbotten, kanske framförallt på grund av de vitt skilda odlingsförhållandena. Foto: Ragnar Insulander, Skellefteå museum.

På de norrländska gårdarna fanns oftast inte mycket till trädgård före sekelskiftet 1900. Det var långt mellan gårdarna vilket gjorde det svårare att få tag på växter och i de skogrika trakterna var odlingsjorden ofta sämre. Inställningen till trädgårdsodlingen hade också stor betydelse för genombrottet i Norrland. Dåtidens trädgårdsexperter menade att norrlänningarna var rädda för nymodigheter, men svårigheten att få tag på klimatanpassade växter bidrog säkert också. Det var först efter svagåren i slutet av 1800-talet och det laga skiftet då många gårdar flyttades ut från bykärnorna som riktiga trädgårdar började anläggas i Norrland.

Skillnaden mellan trädgårdskulturens genombrott i kust, inland och fjällvärld har också varit stor i Västerbotten, kanske framförallt på grund av de vitt skilda odlingsförhållandena. Prydnadsträdgårdar fanns i stort sett bara hos högreståndspersoner som adel och präster före trädgårdsodlingens genombrott i Norrland omkring 1920. Eftersom de utgjorde en väldigt liten del av befolkningen var det totala antalet prydnadsträdgårdar inte stort.