Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Lertegeltak på hus i Umeå. Foto: Lena Tengnér, SHBK Umeå kommun.

Lertegel tillverkat av bränd lera har en flerhundraårig tradition i vårt land. Materialet har en varm gulröd ton som står vackert till de flesta fasader, såväl faluröda som täckmålade i olika kulörer. Trots att tegeltillverkningen är energikrävande måste tegel betraktas som ett bra material ur hushållningsperspektiv. Tegel har i sig en närmast obegränsad livslängd, men pannorna kan vara sköra och bör inte beträdas. Isbildning på taket kan också leda till sönderfrysning.