Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Det finns moderna bekvämlighetskrav som är svåra att förbise i ett hus som ska fungera som bostad. Foto: Krister Hägglund, Skellefteå museum.

Början av 2000-talet är köksrenoveringarnas tid. Det finns moderna bekvämlighetskrav som är svåra att förbise i ett hus som ska fungera som bostad – alla vill ha ett väl fungerande kök och äldre kök fyller sällan de standardkrav vi har idag. Diskbänken är ofta lägre än vi vant oss vid, naturlig plats för diskmaskin eller kyl/frys kanske saknas, bänkytorna är otillräckliga och plats saknas för förvaring.

Innan något förhastat görs bör varje ägare fundera över vilka kvaliteter köket kan visa upp. Ofta är skåpsnickerierna av hög hantverksmässig kvalitet, platsbyggda och måttanpassade, vilket innebär att de utnyttjar utrymmet på effektivast möjliga sätt. Uteluftsventilerade skafferier innebär att behovet av kylskåpsvolym minskar. En gammal järnspis är värdefull som kompletterande värmekälla och som reserv vid strömavbrott.

En varsam köksmodernisering innebär att skåpinredningen behålls. Om bänkhöjden är för låg kan sockeln byggas på. Behövs mer bänkyta eller förvaring kan köket kompletteras med ny (eller begagnad) inredning. Att någon del av kökets bänkinredning hamnar framför ett fönster är inte något stort problem trots att bänken är högre än fönstrets undersida. Gamla fönster brukar vara utåtgående. Diskmaskinen bör helst stå under diskbänken, men den måste inte göra det.

Skåpluckor har haft olika utförande genom åren. Varje typ representerar sin tids teknik och ideal. Behåll de luckor som finns, försök inte förändra dem efter någon annan tids ideal utan behandla luckorna på det sätt de ursprungligen var tänkta att behandlas. Att underhållsmåla kökssnickerier var fram till 1980-talet inte något problem. Oljebaserade lackfärger med lång livslängd och tunna skikt användes. Svårigheten har ökat genom den allt lägre kvaliteten på snickerierna och de plastbaserade ytbeläggningarna. Folierna ska visserligen vara möjliga att måla, men torde aldrig vara avsedda för det. Dagens lösningsmedelsfria plastfärger innebär också problem eftersom deras livslängd bara är hälften av de oljebaserades, och efter ett par ommålningar har ett så tjockt färgskikt byggts upp att det inte går att fortsätta måla över. Det finns heller ingen lämplig metod för att ta bort plastfärg. Metylenklorid är för giftigt, varmluftsskrapning blir kletigt och slippapper beckar igen. Ommålning med plastfärg leder på sikt till att snickerierna måste skrotas.