Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Vid invändig tilläggsisolering av ytterväggarna påverkas exteriören inte nämnvärt. Om fasaden är detaljrik kan det vara enklare att tilläggsisolera på insidan av ytterväggen. Nackdelen med invändig isolering är att det är svårare att åtgärda köldbryggorna och att tilläggsisoleringen då inte blir lika effektiv. Om man är särskilt noggrann vid bl.a. anslutningar mellan yttervägg-golvbjälklag och yttervägg-innerväggar kan problemet med köldbryggor minskas påtagligt. En annan nackdel med invändig isolering är att väggens utsida nu blir kallare och därmed kan den också mer känslig för fukt. Innan tilläggsisoleringen gjordes släppte ytterväggen ut mer värme som snabbare kunde torka upp fasaden. Efter en invändig tilläggsisolering kan eventuella brister i väggkonstruktionens fuktskydd framträda tydligare.