Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Uthus med tak klätt med pannplåt.

Sinuskorrugerad plåt

Korrugerad plåt har funnits sedan mitten av 1800-talet. Sinuskorrugerad plåt med runda vulster är en äldre variant av korrugerad plåt som tidigare var ett vanligt takmaterial.

Pannplåt

Den idag fortfarande vanliga pannplåten började tillverkas i början av 1900-talet men fick sitt stora genomslag vid mitten av 1900-talet. Plåten var visserligen dyrare i inköp än det populära spåntaket, men betydligt lättare att lägga och fick därför stor spridning på de tidigare spåntaken. Den kunde läggas direkt på takspånet, vilket då fick en funktion som kondensskydd, och taken behöll sitt tunna och lätta utseende. Galvaniserad omålad pannplåt med rundade räfflor mellan släta fält har en stark tradition i vårt län. Denna plåt är ett gott alternativ till det tjärade spåntaket på grånade förrådsbodar, lador, logar och fiskebodar. Pannplåten kan naturligtvis inte jämföras med spån i särskilt kulturhistoriska sammanhang, men är med sin rytmiska uppdelning mellan släta ytor och räfflor estetiskt vida överlägsen den monotona trapetsprofilerade plåten som blev modern på 1960-talet.

Pannlåten kan även med fördel användas på övriga hus på landsbygden och på enklare byggnader i tätorterna.

Pannplåt lagerhålls vanligtvis idag inte på byggvaruhandeln. Men den tillverkas och kan lätt beställas, vilket också är att rekommendera eftersom man då kan bestämma vilken längd man vill ha på plåtarna. Pannplåten i originalutförande tillverkas idag av Pokab Plåtslageri AB i Malung och marknadsförs av Ekonomistål. Den har en plåttjocklek på 0,6 mm och är i galvaniserat utförande, men kan även köpas polyesterlackerad i ett antal standardkulörer, av vilka den grå är att rekommendera i dessa sammanhang. Även Plannja saluför numera en pannplåt. Den har ett annat breddmått och en något annorlunda profil, men består av en 0,6 mm plåt försedd med korrugeringar i samma indelning. Även denna finns galvad, eller polyesterlackerad, bland annat i mörk grå kulör.

Vid taknocken monteras för ändamålet särskilt utförda nockplåtar. Gavelsprången brukar förses med vindskivor. Rekommendationen är att göra dessa relativt smala, för att behålla takets tunna och lätta intryck. Ju mindre hus, desto smalare vindskivor. Vattbrädor behövs inte.

Trapetskorrugerad plåt

Den idag vanligaste trapetskorrugerade plåten, TRP, är en mer sentida produkt som så småningom trängde undan pannplåten. Tack vare sin jämna räffling över hela ytan blev TRP-plåten stabilare och kunde göras tunnare. De korrugerade plåtskivorna var billiga och enkla att lägga. De blev därför mycket populära och har räddat många av landsbygdens ekonomibyggnader sedan 1940-talet. Korrugerad plåt, svart, grå eller röd, ger sällan husets arkitektur rättvisa, oavsett färg. Den bör i renoveringssammanhang endast användas som temporärt skydd. All TRP-plåt som tillverkas idag är plastbelagd.