Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Om Hålla Hus

Hus är viktiga. De berättar om hur människors levnadsvillkor och synsätt har utvecklats under flera hundra år och är en viktig del av vårt kulturarv. Men byggnader måste tas om hand och vårdas för att deras värden skall bevaras. I det fallet vilar det största ansvaret på ägarna. Engagerade och kunniga fastighetsägare månar om sina äldre hus, med respekt för deras särdrag. De har också klokheten att uppskatta husets värde – trots att huset inte passar in i för tillfället rådande stilideal.

Hålla Hus startade 2001 som ett treårigt informationsprojekt vid Skellefteå Museum. Med åren har verksamheten vuxit till en länstäckande informationsportal om byggnadsvård i Västerbotten, i samarbete med Västerbottens Museum, Skogsmuseet i Lycksele och Länsstyrelsen Västerbotten. Hålla Hus vill väcka intresse för byggnadsvård, men framför allt ge information och kunskap om hur byggnader bör underhållas på ett bra sätt ur ett antikvariskt perspektiv. Syftet är också att sätta in byggnadsvården i ett större sammanhang, där kulturmiljövärden utgör en viktig resurs i en hållbar samhällsplanering och samhällsutveckling.

Förutom hemsidan så producerar även Hålla hus informationsmaterial om byggnadsvård i Västerbotten, arrangerar seminarier etc och har permanenta utställningar både på Skellefteå museum och Västerbottens museum i Umeå. Det finns även Hålla Hus-montrar med information om byggnadsvård på Skogsmuseet i Lycksele och i biblioteken eller kommunhusen i länets alla övriga kommuner.

Kontakta gärna oss om du har frågor!