Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Omkring 1800-talets mitt blev svarvade runda ledstänger vanligt och skulle så förbli en lång tid. Foto: Skellefteå museum.

Handledaren, om sådan fanns, var tidigast en profilerad planka spikad direkt på väggen. Omkring 1800-talets mitt blev svarvade runda ledstänger med ändknoppar istället vanligt och skulle så förbli under lång tid. Dessa hade speciella beslag som fäste dem vid väggen.

Under 1900-talets första hälft var det vanligt att ledstängerna följde vangstyckets mjuka böjning istället för att vara raka. På 1930-talet blev idealet raka ledstänger gjorda av järn, helt utan utsmyckningar. Många ledstänger i trä blanklackades under 1940-60-talen. En ledstång i trä bör regelbundet oljas. En ledstång av gjutjärn kan rosta men det betyder inte att den är uttjänt. Rengör den och behandla den med varm linolja.