Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Kring sekelskiftet 1900 började nybyggda villor få vattenklosett inomhus. Foto: Pernilla Lindström, Skellefteå museum.

Före 1900-talet hade alla gårdar och även hus i städerna utedass, eller avträde som det också kallades. Ofta var dasset beläget i anslutning till gödsellidret, då kunde all gödsel tas tillvara och ingå i gårdens kretslopp. När ladugårdslängor började byggas i slutet av 1800-talet blev det vanligt att dasset byggdes in i ladugården. På en stor gård kunde dasset vara gjort med flera hål så att flera personer kunde uträtta sina behov samtidigt. Kring sekelskiftet 1900 började nybyggda villor få vattenklosett inomhus med en kommod med marmorskiva för tvättfatet. Tvättstället hade två kranar, en för varmt och en för kallt vatten. Det var vanligt med högspolande toaletter som hade en vattentank som satt högt upp på väggen. På 1960-talet blev den typ av toalettstol som används idag vanlig.