Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Ett vanligt problem med masonitfasader är att skivorna blir buckliga. Foto: Maria Löfgren, Västerbottens museum.

Kunskapen om hur masonit renoveras är än så länge mycket begränsad, framförallt beroende på att renoveringar hittills har handlat om att avlägsna masoniten och renovera eller återskapa det som finns under den. När en fasad klädd med masonit ska renoveras finns det några frågeställningar att fundera över: Vilken typ av masonit har använts? Vilken sida är vänd utåt – den släta sidan eller virasidan? Vad efterliknar skivorna – träpanel eller puts? Hur är skivorna fastspikade och med vilken typ av spik? Hur är skivorna målade och vilken färgtyp har använts?

Ett vanligt problem med masonitfasader är att skivorna blir buckliga. Ofta beror detta på att skivorna inte har fuktats innan uppsättning men det kan också bero på att för tunna skivor har använts eller att kanterna på skivorna inte har målats och därmed har kunnat suga vatten. Har skivorna väl blivit buckliga är det inte säkert att det går att rätta till. Det går prova att lossa skivorna och fukta dem igen och sedan pressa dem släta. När skivorna sedan sätts upp på nytt spikas de fast relativt tätt med en kraftig läkt. Om inte detta hjälper måste skivorna bytas ut.

Om möjligt bör skivorna bytas ut mot samma typ. Dagens masonit har dock förändrats och är inte lika beständig som den gamla som kunde hålla upp till 60-70 år. Detta beror på att den gamla masoniten innehöll aluminiumsulfat, som kallades oxblod på grund av sin färg. Skivorna impregnerades förr även med paraffin. Ska en fasad kläs med masonit bör därför en tjockare skiva användas för att uppnå samma hållbarhet som den gamla masoniten. Mellan 6,4-8 mm tjocka skivor, gärna av oljehärdad hård masonit, bör användas — alternativt konstruktionsboard, så kallad k-board, som är 7,5 mm tjock.

Innan uppsättning måste skivorna blötläggas för att inte bli buckliga. Ska fasaden efterlikna träpanel så spikas skivorna först i kanterna och sedan spikas locklister eller ribb fast på dem. Om fasaden ska efterlikna puts spikas skivorna fast i kanten samt här och var över ytan. Masonit-

skivor sätts upp tätt utan rörelsemån och fogarna spacklas. Skivorna spikas helst fast med galvaniserad spik, lämpligen dyckert. Vid målning av masonitfasader bör samma färgsystem som för en vanlig träfasad användas, det vill säga grundolja, grundfärg och täckfärg.