Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Innertakens material och utformning har växlat genom tiderna. Foto: Skellefteå museum.

Innertakens material och utformning har växlat genom tiderna. Fram till mitten av 1800-talet bestod de vanligtvis av trä som sågades för hand men redan på 1600-talet förekom också vävspända tak. Mot slutet av 1800-talet när spik började framställas industriellt blev pappspända tak vanliga i alla sociala skikt.