Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Slätputsad fönsteromfattning mot spritputsad fasad. Foto: Historiska Hus i Norr AB.

Tunnputs kan utföras med murarslev, slamning eller kvastning. Den läggs på så tunt att den inte helt döljer murens ojämnheter.

Slätputs är utförd med putsslev eller rivbräda i syfte att åstadkomma en helt slät textur. Handens rörelser och putsverktygets avtryck kan anas i fasaden, och större ojämnheter i underlaget kan vara avläsbara.

Planputs blev vanligt efter 1930-talet och påförs så tjockt att underlagets ojämnheter döljs. Planheten åstadkoms genom avdragning med rätskiva. Ytputsen kan bestå av finputs eller puts med större ballast.

Finputs är en ytputs uppbyggd av ballast med kornstorlek på 1-2 mm. Den läggs på i tunna skikt och används ofta på detaljer. Den får inte glättas alltför mycket eftersom det kan leda till frostspjälkning.

Spritputs är en ytputs som innehåller grovkornig sand eller grus. Den slås traditionellt på med slev och lämnas obearbetad med karaktäristiskt grov ytstruktur.