Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Ta kontakt med något mindre sågverk, eller ett
specialinriktat hyvleri som kan ha snickerier efter äldre förebilder. Foto: Pernilla Lindström, Skellefteå museum.

Profilhyvlade lister tillverkas ännu men kvaliteten på dessa listers profileringar är dock mycket varierande. Räkna inte med att hitta lämpliga nya lister genom att besöka ett byggvaruhus. De lister som saluförs under namn som ”allmoge” eller ”kruslist” med flera brukar inte ha något gemensamt med de klassiskt utformade äldre listerna. Ta istället kontakt med något mindre sågverk, eller ett specialinriktat hyvleri som har tagit fram hyvelstål efter äldre förebilder och som kan berätta varifrån förebilden kommer. Respektera även 1930-1960-talens ideal med helt släta listverk och försök inte göra om folkhemmets eller modernismens bostäder till allmogehem genom att byta ut listverken till äldre modeller.

Använd i första hand de lister som finns i huset. Det är dessa som hör samman med huset och kan berätta dess historia. Även om det blir nödvändigt att lossa listerna, brukar detta vara möjligt men gå försiktigt till väga och använd fina träkilar. Förutom de kulturhistoriska äkthetsmotiven för att bevara lister kan ett rent praktiskt motiv också framhållas. Med återanvända lister är hopfogningarna i hörnen färdiga och anpassade till huset. I ett gammalt hus finns nämligen inga helt räta vinklar. Då kan inte geringssåg användas när nya golv- och taklister monteras. Istället får hörn profilsågas och handtäljas för att bli täta. Ett tålamodsprövande och tidsödande arbete.