Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Grindar, grindstolpar och även staket har ofta utförts fint utsmyckade. Foto: Skellefteå museum.

Inhägnader av olika slag har använts alltsedan människan började odla marken. Det gällde att stänga djuren ute från odlingarna. På landsbygden har gärdsgårdar, så kallade skihagar, brukats för detta ändamål medan avgränsningar och inhägnader i tätorterna har utförts med staket. Traditionellt var grindar, grindstolpar och även staket ofta fint utsmyckade.