Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Äldre panelfasader har nästan alltid en horisontell fotlist längst ner. Foto: Krister Hägglund, Skellefteå museum.

På äldre hus finns nästan alltid en fotlist längst ner på panelen. Frågan ”vad är det här bra till?” eller ”det här är väl en dum detalj?” hörs då och då. En praktisk synpunkt kan vara: socklar av obearbetad sten var ofta ojämna. Fotlisten hjälpte då till att föra ut regnvatten från sockeln. Men fotlisten är också en arkitektonisk detalj som bildar en visuell övergång mellan sockel och panel. Troligen är både traditionen och det estetiska det viktigaste skälen.

Fotlisten är särskilt utsatt då den får ta emot vattnet uppifrån fasaden. Som tur är brukar den vara ganska lätt att byta. Viktigt är att välja ett hållbart furukärnvirke, särskilt om listen inte ska kompletteras med plåtbleck. Det är tyvärr inte så lätt att få tag på, men genom att köpa vanlig plank med god kärnandel och sedan klyva bort ytveden åstadkoms en list av kärnved. Viktigt är att kärnved finns i ytan på den övre delen.

Ett sätt att diskret skydda en list istället för att byta ut den är att beslå överkanten med en blyplåt. Den följer underlaget, kanten viks ned utan språng och den bär färg bra. Viktigt för att plåten ska bli diskret är att den ligger an mot och bara täcker listens övre, lutande del med ett utstick på mindre än en centimeter. På byggnader med mer designade paneler – kanske främst vanliga i tätortsmiljö – är fotlisten vanligen täckt med bleck, och då är underhållet inte särskilt problematiskt.