Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Minst lika viktigt som restaureringen av trädgården är det fortsatta arbetet av omvårdnad och återkommande skötsel. Foto: Ragnar Insulander, Skellefteå museum.

Är trädgården övervuxen måste de första åren ägnas åt intensiv rensning vilket brukar ge god effekt efter två-tre år. Tyvärr finns inga genvägar. Börja med att ta av frö- och blomställningar och genast föra bort dem. Försök sedan få upp hela rötter för att hindra vidare spridning. Helt igenvuxna rabatter måste läggas om efter att kvarvarande växter grävts upp.

Uppvuxna träd bör inte fällas utan eftertanke. De har stor betydelse för trädgårdens rumsbildning och det tar lång tid för nya att växa upp. Finns det gamla fruktträd kan det vara sorter som är mycket gamla och kanske unika. De kan se ut att vara i dåligt skick men fruktträd har ofta en stark livskraft och kan genom en riktig beskärning på nytt ge frukt.

Ska trädgården kompletteras med nya växter så tänk på att välja arter som funnits i trakten traditionellt och undvik nya förädlade sorter. Det bästa sättet är att be om frön och plantor från andra gamla trädgårdar i närheten. Minst lika viktigt är dock det fortsatta arbetet av omvårdnad och återkommande skötsel av trädgården.