Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Renovering av ett brädtak begränsar sig ofta till rengöring och målning. Foto: Emil Lundgren, Skellefteå museum.

Renovering av ett brädtak begränsar sig ofta till rengöring och målning, om inte takläckage har orsakat fukt- och rötskador. Ett rötskadat tak kan lagas i med nya brädor. Samma typ av virke som befintligt bör då användas istället för standardvirke för att bevara takets uttryck och kulturhistoriska värde. Att byta ut hela taket är sällan motiverat av ekonomiska skäl. Ibland kan ett äldre tak dölja sig under ett modernare. Vill man ta fram ett gammalt brädtak som till exempel har varit dolt under en pappspänning bör det först kontrolleras att paneltaket är i bra skick och att det är ett tätt tak som är tänkt att visas fram och inte ett undertak. Därefter kan pappen avlägsnas liksom all nubb. De många hålen efter nubben får sedan spacklas över innan taket kan målas.