Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Grönmålade plåttak på Holmön. Foto: Lena Tengnér.

Falsade plåttak kräver regelbundet målningsunderhåll men sköts underhållet håller taket åtminstone en livstid. För hundra år sedan föreskrevs korta ommålningsintervall, ett nylagt tak skulle underhållsmålas efter två år och efter tre till fem år var det dags att skrapa av färgen och måla om. I praktiken målades kanske om vart åttonde till tionde år. Idag dröjer det ofta så länge med bättringsmålning att taken hinner börja rosta.

När ett gammalt plåttak bättringsmålas bör samma färgtyp som den befintliga användas. Under 1700-talet och fram till mitten av 1800-talet målades plåttaken antingen med trä- eller stenkolstjära eller med kokt linolja pigmenterad med kimrök. Vid mitten av 1800-talet började linoljebaserad blymönja eller ibland blyvitt användas som grundfärg samt täck-färg av linolja pigmenterad med kimrök, blyerts eller bensvart. Det var sedan den vanligaste ytbehandlingen för plåttak fram till 1950-talet då alkydfärg började användas. Engelskt rött och kromoxidgrönt är två andra vanliga pigment till röda respektive gröna plåttak. Skivplåtstäckta tak bör underhållsmålas svarta, gröna, grå eller röda, beroende på huskaraktär och omgivning.

Alkydfärg är billigare och torkar snabbare än linoljan. Den lär också vara mer motståndskraftig mot luftföroreningar. Sedan 1970-talet har också plastfärg använts. På senare tid har fabrikslackering som plastisol blivit vanligare. Detta är en PVC-produkt som innehåller ftalater och fenoler vilket omöjliggör återvinning av plåten.

Fabriksmålad bandplåt kan levereras i ett tiotal färger. Sådan plåt brukar hålla 10-15 år. Den var länge behäftad med problemet att färgskiktet släppte från plåten då skiktet ofta sprack vid falsning i för låga temperaturer, plåten miste därmed från början sitt skydd. I andra fall började färgskiktet flagna när det åldrades.

Platsmålat är det som fortfarande fungerar bäst i längden. Även platsmålning har dock sina problem, eftersom plåten levereras med ett skyddande överdrag som måste betas bort, det vill säga avlägsnas, före målning. Förzinkningen är dessutom alkalisk under lång tid efter läggning och medför risk för förtvålning av linoljefärg. Det kan dröja upp till tio år innan zinkskiktet har neutraliserats och det är säkert att måla.
 Går det inte att vänta måste en alkalisäker grundfärg användas. Den fabriksgrundade plåten kan därför vara ett bra alternativ och kan direkt målas över med linoljefärg. Plåt med färg som släpper i stora flagor är svårare att bättringsmåla än takplåt som målats på plats med traditionell linoljefärg. På kraftigt flagnande tak är det oftast bättre att avlägsna den gamla färgen helt och börja om på nytt med grundning och täckfärg baserad på linolja. Linoljefärgen flagnar inte när den åldras utan börjar istället krita av sig. Denna åldrade yta går bra att borsta av och bättringsmåla.

Plåt som ska om- eller bättringsmålas med linoljefärg tvättas först ren från fet smuts. Områden med rost eller flagnande färg skrapas och stålborstas. Rostiga ställen grundas först med en linoljebaserad rostskyddsfärg som stryks i takfallets riktning. Om så önskas kan hela takytan grundas.

För plåt som inte fullständigt kunnat rengöras från rost ger blymönja ett oöverträffat skydd. Linoljeblymönja började användas som rostskyddsfärg i mitten av 1800-talet, ungefär samtidigt som man började tillverka förzinkad plåt. Användningen har minskat drastiskt under de senaste åren beroende på de risker som bly anses innebära för miljö och hälsa. Det är inte tillåtet att sälja kemiska produkter som innehåller bly till allmänheten. För yrkesmåleriet gäller dock inga sådana restriktioner. Den som vill ha sitt tak rostskyddsmålat med blymönja kan alltså inte köpa blymönja för att själv måla taket men en målerifirma kan utföra jobbet.

Efter grundning görs en mellanstrykning med täckfärgen förtunnad 10-20 procent och därefter slutstrykning med oförtunnad färg. Torktiden för linoljefärg är förhållandevis lång. Det kan ta upp till ett par veckor mellan strykningarna. Vänta dock inte onödigt länge så att taket hinner bli smutsigt före nästa strykning.

Målning av plåttak bör utföras under sommaren då luftfuktigheten är lägre än 60 procent. Vädret ska vara varmt och torrt, men måla inte i direkt solljus då blåsor bildas i linoljefärgen. Om östra takfallet målas först och målningen därefter följer solens vandring så kommer ingen nymålad yta att träffas av direkt solljus samma dag. En nyligen slutstruken yta som träffas av regn kan få en yta med kratrar som samlar smuts. Ibland måste färgen då skrapas bort.