Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Vikten av varsamhet

13 september, 202313 september, 2023
18:00
19:00

Gustav ”Rävjägarn” Bergström, Renoveringsraseriet, berättar om om vikten av varsamhet gentemot kulturarvet och miljön. Varför är det viktigt att bevara och hur har synen på bevarande skiftat under åren? Fokus ligger på byggnader som är typiska för Norr- och Västerbotten och föredragshållarens egna erfarenheter av att förvalta en gammal byggnad i Norrbotten från sekelskiftet 1800.

Plats: Bio Abelli, Västerbottens museum

Dag: 13 september

Tid: 18:00-19:00