Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Tak med betongpannor på hus i Umeå. Foto: Lena Tengnér, SHBK Umeå kommun.

Betongpannor har varit vanligt förekommande sedan mitten av 1900-talet. De är hårdare och starkare än lertegel, men också tyngre. Tillverkningen är energikrävande och i viss mån störande för närmiljön. Betongen kan också innehålla kemiska tillsatser, exempelvis baserade på formaldehyd. Takpannor kan återanvändas om de hanteras med varsamhet, eller återvinnas som kross. Om röda betongpannor används på äldre hus bör du välja varm tegelliknande och inte alltför pigmentstark kulör. Grå betongpannor står vackert till fasader målade med röd slamfärg och kan ibland vara ett alternativ till lertegel på äldre hus.