Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Hus från 1800-talet med fönster från tre olika tidsepoker. Foto: Elisabet Ek, Skellefteå museum.

Fullständig fönsterrenovering är ett omfattande arbete. För fastighetsägare med gamla fönster i separata bågar kan alternativen till renovering vara att måttbeställa nya eller att köpa standardfönster. Nya träfönster har normalt inte samma virkeskvalitet som gamla fönster. Fönster utfördes i äldre tid i mycket hög virkeskvalitet. Att byta ut dem mot nya innebär att byta ner sig. Nytillverkade fönster kan heller aldrig fullt ut ersätta och kopiera det ursprungliga snickeriarbetet.

Detaljer att särskilt beakta är munblåsta glas och profileringar på poster och bågars insida. Om äldre glasrutor är trasiga kan sådana ersättas av begagnat äldre glas eller av särskilt kulturglas som ger ett liknande intryck. Moderna fönster har fått allt grövre snickerier. Det innebär mindre glasyta och mindre ljusinsläpp. Det innebär också att utseendet i fasaden blir kraftigt förändrat om gamla fönster byts ut mot nya standardfönster.

Fönster med aluminiumklädd utsida har sedan 1980-talet varit populära vid nyproduktion av byggnader och idag finns även PVC-fönster. Ibland har sådana fönster även kommit i bruk vid renovering av äldre hus, vilket är olyckligt. De ger med sina breda profiler och kyliga materialkänsla nya proportioner och ett stelt uttryck som inte passar gamla hus.