Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Vid nyuppmurning av murstock ska varje eldstad ha sin egen kanal från eldstaden upp till skorstenskrönet. Foto: Adam Justin Moll, Skellefteå museum.

Kravet vid nyuppmurning av murstock är att varje eldstad ska ha sin egen kanal från eldstaden upp till skorstenskrönet. Skiljeväggarna mellan kanalerna ska vara en tegelstens bredd. Detta gäller såväl vid nybyggnad som vid restaurering. Det har som följd att skorstenarna har blivit grövre än de smäckra gamla skorstenar som fanns på äldre hus. Det går ändå eftersträva att den nya skorstenen ovan tak får samma karaktär som den äldre.

Det finns även rekommendationer för hur stort avståndet ska vara mellan murstocken och brännbart material, i allmänhet 2 dm. I äldre hus kan timmerväggen gå direkt emot murstocken eller till och med genom denna — rökgaserna från traditionella eldstäder blev inte lika heta som från de moderna. En äldre skorsten som fungerar och som inte ska kompletteras med fler eldstäder kan fortsätta användas som förut om inte sotaren säger annat.