Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Kryddgården bör placeras i ett traditionellt läge, till exempel vid husgaveln. Bild: Margareta Larsson, Skellefteå museum.

Kryddgården bör placeras i ett traditionellt läge, vid husgaveln eller till exempel i närheten av befintliga bärbuskar. Börja med att avgränsa ett område, anpassat efter hur mycket som ska odlas. Området inhägnas med ett traditionellt spjälstaket i trä. Matjordsdjupet ska vara 50 cm eller mer. Ju tjockare lager desto varmare jord och bättre odlingsmöjligheter. Kompost- eller matjord kan blandas i efterhand för att öka tjockleken.

Landet delas in i tre skiften där ett skifte gödslas varje år på hösten medan de andra tillförs kompostjord vår eller höst. Skiftena byter plats varje år. På det nygödslade skiftet odlas bladväxter. På det skifte som gödslats ett år tidigare odlas rotfrukter. På det skifte som gödslats två år tidigare odlas frön. Kryddväxter kan odlas i ett eget land eller ingå i skiftesbruket, då främst ettåriga kryddor vilka odlas på skifte 2. Tvååriga kryddor odlas i två land med nysådda plantor i det ena och fjolårsplantor i det andra.

Redan på 1700-talet var fördelen med kvartersindelning känd, vilket betydde att skiftesbruk kunde användas. På så vis erhölls friskare plantor och jorden utarmades inte. Kvarteren var rektangulära med trampade jordgångar mellan. De var också upphöjda vilket innebar att jorden hölls lucker. Storleken på kvarteren anpassades efter odlingen medan gångarna var 30-40 cm breda.