Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Trösklarna var traditionellt ganska höga. Foto: Krister Hägglund, Skellefteå museum.

Trösklarna var traditionellt ganska höga, ofta 10-15 cm. Det hindrade golvdrag mellan rummen. En riktigt gammal tröskel kan vara en del av en stock i husets timmerstomme men i yngre hus ingår den normalt i karmen. Under 1800-talets senare del blev trösklarna lägre samtidigt som dörrarna blev högre. Tröskeln hade ofta samma behandling som golvet. I början av 1900-talet blev det därmed vanligt att fernissa trösklarna precis som trägolven. Ofta försågs de också med vinkeljärn som nötningsskydd.

I början av 1900-talet blev det vanligt att fernissa trösklarna och förse de med vinkeljärn som nötningsskydd. Foto: Krister Hägglund, Skellefteå museum.