Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Den murade, öppna spisen var under lång tid bostadens hjärta. Det var spisen som gav värme och ljus. Det var också på spisen maten skulle tillagas. Dessa behov klaras idag på ett effektivare sätt med andra hjälpmedel. Den öppna spisen är dock fortfarande oöverträffad som skapare av trivsel och trevnad i hemmet.

Murning av en ny bakugn i bagarstugan i Rismyrliden. Foto: Rune Wästerby, Skellefteå museum.

Spisarna hade olika utformning beroende på om det var en köksspis, eller om det var en sals- eller kammarspis. Formen berodde också på om den placerats i ett hörn eller mitt på en vägg. Kåpan har utförts i många varianter, men kransens puts var nästan alltid vackert profilerad. Själva putsen var nästan alltid vitmenad med limfärg, eller endast med vatten och krita.

Här är några exempel på äldre spisar från Västerbotten:

Per Anderssons salsspis, Rickleå
Karl Lindbergs bagarstugespis, Ekträsk
Teodor Landbergs salsspis, Vebomark
Gustav Markströms bagarstugespis, Medle
Konrad Söderlunds murade salsspis, Bygdeträsk