Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

En gammal husgrund är ofta utsatt för hög fuktighet. Foto: Pernilla Lindström, Skellefteå museum.

En gammal husgrund är ofta utsatt för hög fuktighet. Eftersom utrymmet under huset sällan är tillgängligt är det svårt att med begränsade åtgärder göra förbättringar men med utvändiga åtgärder kan skadlig påverkan begränsas. Det är viktigt att se till att regn- och smältvatten inte kan rinna mot huset utan leds bort från grunden. Vid behov kan marklutningen närmast huset justeras. Det är önskvärt att marken de närmaste tre metrarna lutar från huset. Lös puts i hussockeln och utskjutande sockel kan leda in vatten i grunden och in i väggarna. En utvändig sockelbräda kan då förhindra att regnvatten leds in i väggen via sockeln.