Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Fram till 1960-talet platsmålades alltid hängrännor och stuprör. Foto: Urban Hägglund, Skellefteå museum.

Traditionellt målades plåtarbeten med linoljefärg och fram till 1960-talet platsmålades alltid rännor och rör. Det eftersträvades att plåtdetaljer smälte in i bakgrunden, framförallt på hus med träfasad. Stuprör målades i fasadens färg och hängrännan som taket. På 1960-talet blev fabrikslackerade rännor och rör vanliga och så småningom billigare än platsmålat. Först fanns ett begränsat antal kulörer som sällan stämde överens med fasadfärgen. Därmed skapades en ny tradition med svarta rännor och rör, oavsett kulör på tak och fasad.

Kontrollera plåtdetaljer som rännor och rör minst en gång om året. Rensas de inte från löv och skräp ett par gånger per år ökar risken för korrosion. Ett igentäppt stuprör fryser dessutom lätt sönder på vintern med läckage som kan orsaka fuktskador på husväggen som följd.